Inschrijven op Sint Maarten

Voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen
Inschrijven of oriënteren gaat als volgt: Loop voor informatie even binnen of bel even om een afspraak te maken (0164-630373).

De directeur  Jack Nuijten of plaatsvervanger van de directeur Marjos Kint, maakt met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek en/of een intakegesprek. U ontvangt nadere informatie en u wordt rondgeleid in het schoolgebouw. We hebben een voorkeur voor het gesprek en rondleiding onder schooltijd. U kunt de school dan in bedrijf zien en zodoende een goede indruk krijgen van onze sfeer, het onderwijs, de rust en de kwaliteit.
Op basis van het gesprek en de rondleiding kunt u besluiten of u uw kind inschrijft op onze school. Indien u dat vooraf al zeker weet is het handig om het inschrijfformulier ingevuld mee te brengen.

Voor inschrijving is geen wachtlijst. Toch stellen we het op prijs om tijdig te weten welke kinderen naar Sint Maarten komen. Inschrijven mag zo vroeg als u wilt en handig vindt. Het inschrijfformulier + de verklaring van het opleidingsniveau (verplicht voor scholen om dit te vragen per 1 janauri 2015 i.v.m. het bepalen van het  'leerlingengewicht'), kunt u ook downloaden van deze website.

Inschrijven broer of zus van huidige leerling(en)
Ouders die bekend zijn met de school hebben doorgaans geen voorkeur voor een gesprek of rondleiding. Er kan dan volstaan worden met een ingevuld inschrijfformulier. Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid voor een gesprek of een rondleiding dan kunt u uiteraard even contact opnemen.

Procedure bij plaatsing
De plaatsing wordt met ouders besproken in het intakegesprek. Bij 4-jarigen bekijken de groepsleerkrachten in welke groep uw kind komt. Er wordt gekeken naar verhouding jongens/meisjes, jongste en oudste kleuters en het aantal leerlingen in de groep. Enkele weken voor de eerste schooldag neemt de leerkracht contact op met ouders/verzorgers voor nog wat specifieke informatie en voor de gewenningsmomenten. Het is gebruikelijk dat 4-jarigen een aantal dagdelen voorafgaand aan de eerste schooldag komen wennen in de groep.

Wat als er zorgen zijn over uw kind
Het kan zijn u zorgen heeft over uw kind. Het kan bijvoorbeeld gaan om zorgen over ontwikkeling, gedrag of gezondheid. Het is belangrijk om deze informatie tijdens de intake te bespreken zodat we kunnen inschatten welke extra zorg uw kind nodig heeft. We verzoeken ouders vriendelijk doch dringend om deze informatie niet achterwege te laten in het intakegesprek of op het inschrijfformulier.
Indien wij alleen het inschrijfformulier ontvangen bekijken wij de gegevens zorgvuldig. Indien er aanleiding is voor extra contact nemen wij contact op met ouders/verzorgers voor een gesprek om de behoefte aan extra zorg te kunnen inschatten.


Zindelijkheid
We verwachten dat ieder kind in principe zindelijk is als het naar Sint Maarten komt. Uiteraard wordt uw kind verschoond bij een ongelukje. De middelen hiervoor zijn op school aanwezig. Indien over zindelijkheid vragen zijn adviseren we ouders om dit te melden en te bespreken bij de intake.

Download HIER het inschrijfformulier