De data voor de periode tot aan de zomervakantie 2020 zijn:
 
 
Vrijdag 17 januari - zaterdag 18 januari 2020
Vrijdag 14 februari -zaterdag 15 februari 2020
Vrijdag 13 maart - zaterdag 14 maart 2020
Vrijdag 17 april - zaterdag 18 april 2020
Vrijdag 15 mei  - zaterdag 16 mei 2020
Vrijdag 26 juni - zaterdag 27 juni 2020

Op zaterdagochtend wordt tevens de kledingcontainer bij het hek van de school geplaatst. Hierin kunt u gebruikte kleding en schoenen kwijt. De opbrengst is voor de ouderraad. Het bedrag komt ten goede aan de kinderen.
Hartelijk dank namens de kinderen van Sint Maarten.