De ouderraad
Wij willen U graag informeren over de Ouderraad van onze school.
Alle ouders, verzorgers van ingeschreven leerlingen op basisschool Sint Maarten zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de vereniging wordt de ouderraad genoemd. Samen met de leerkrachten verzorgen leden van de ouderraad verschillende activiteiten voor de leerlingen van onze school, zoals: De avond vierdaagse, Sinterklaas, kerstmis, carnaval enz.. Wij vergaderen een aantal keer per jaar en 1 keer per jaarhouden wij ook een jaarvergadering. Deze is voor iedereen toegankelijk.  De exacte datum worden vermeld in de jaarkalender en in het Smaartje. Om activiteiten te kunnen bekostigen is geld nodig en daar vragen wij een bijdrage voor aan alle ouders. Hiervan krijgt u automatisch bericht via Digi Duif. Komt u kind later in het schooljaar op school dan wordt dit tarief automatisch aangepast.  Hiervan betalen we dan de nodige versnaperingen en onkosten die voor een activiteit nodig zijn.  Elk jaar maken we een begroting  die voor iedereen ter inzage ligt bij de penningmeester.
De kosten kunnen laag blijven door veel zelf te doen. Als iedereen zijn/haar steentje bijdraagt dan moet het lukken om met een klein budget  alle leerlingen een leuke schooltijd te bezorgen.
Om extra inkomsten te krijgen  verzamelen wij als ouderraad iedere maand oud papier in een papier container die bij de school staat op Vrijdag en Zaterdag.  De exacte datums worden vermeld in de jaarkalender, het Smaartje, Het Halsters Krantje en via de Facebook pagina van de school. Hiervoor kunnen wij altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Vindt U het leuk om hieraan uw steentje bij te dragen dan kunt U zich aanmelden via ouderraadstmaarten@gmail.com. Dit mogen ook Opa, Oma's, Ooms, Tante's  of buren zijn.
Daarnaast hebben we ook een schoolband die bij diverse activiteiten muzikale ondersteuning verleend zoals bij  kerstviering en carnaval: schoolband" 't Speulkwartierke". Vindt U het leuk om hieraan mee te doen dan kunt U zich aanmelden via ouderraadstmaarten@gmail.com
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor de ouderraad kunt u dit altijd aan ons vragen/melden via  ouderraadstmaarten@gmail.com.
Maar u mag ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken!