LPS Peuteropvang is met 't Ganzenhok gehuisvest in onze school. In een prachtig opgeknapt lokaal is er ruimte voor de peuters om lekker te spelen, te ontdekken en zich te ontwikkelen.
Doordat 't Ganzenhok in de school zit, is er een nauwe samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de school.
Door het jaar heen doen de peuters mee met allerlei activiteiten die op school georganiseerd worden. Daarnaast is er geregeld contact tussen de peuterleidsters en de kleuterjuf over peuters die doorstromen naar de kleuterklas op de Sint Maartenschool. 

 
 

De stichting LPS-BREEK-4U.nl
Om de organisatie van het overblijven vorm te geven, is er een onafhankelijke stichting opgericht zonder winstdoelstelling.

Wij zijn van mening dat overblijven een maatschappelijke activiteit is en daarom werken we tegen kostprijs. Op deze manier kunnen we de tussenschoolse opvang voor u als ouder betaalbaar houden. Wij streven ernaar om de ouderbijdrage voor vaste overblijvers zo laag mogelijk te houden. Ook de deelnemende scholen dragen bij in de kosten door inzet van het schoolbudget. 

De stichting heeft zich ten doel gesteld om op professionele- en pedagogisch verantwoorde wijze tussenschoolse opvang te regelen voor alle aangesloten scholen. Hierbij vormt het kind steeds het uitgangspunt. Als het kind veiligheid, geborgenheid en ontspanning ervaart, dan zal het met plezier overblijven en dat is wat wij nastreven.

Meer informatie over Breek4U kunt u vinden op hun website door hier te klikken.

 SCHOOL UIT? JIPPIE,

NAAR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG!!
Voor werkende ouders is de schooldag vaak niet lang genoeg. Buitenschoolse opvang is dan een leuke en betrouwbare verlenging van de (school)dag.
 
Het belangrijkste uitgangspunt van kinderopvang Mamaloe omtrent buitenschoolse opvang  is het zo huiselijk mogelijk te laten zijn. Dit komt terug in de inrichting en indeling van de ruimte, maar ook in de dagindeling en de voeding.
De buitenschoolse opvang is vrije tijd. Dat betekent dat kinderen bij ons deze tijd zelf mogen invullen. Zij kunnen er dus voor kiezen om niet mee te doen met een georganiseerde activiteit. Maar tegelijk proberen wij de kinderen wel te stimuleren en uit te dagen om eens iets nieuws of iets anders te ondernemen. Het is juist die vrijheid in de bso die iets unieks bijdraagt aan de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Kinderen leren veel op de bso: zelfstandig zijn, keuzes maken, problemen aanpakken en zich aanpassen aan omstandigheden.
 
Tevens zijn wij van mening dat een te overdadig aanbod aan activiteiten en materialen kinderen passief, consumerend en afhankelijk maakt in plaats van initiatiefrijk en zelfstandig. Daarom bieden we ook zeker voldoende ruimte voor 'lege tijd' zodat kinderen de kans krijgen hun eigen initiatieven en creatieve ideeën te ontwikkelen.
 
 
VEEL ACTIVITEITEN IN DE  SCHOOLVAKANTIES
Tijdens alle schoolvakanties worden er in de buitenschoolse opvang activiteiten georganiseerd rondom een bepaald thema.
Onze pedagogisch medewerkers verzorgen dan een breed activiteitenaanbod waarin voor ieder kind iets te doen is, voor meisjes en jongens, voor jonge kinderen en (bijna) pubers, binnen en buiten, technisch, muzikaal, filosofisch, creatief en sportief, voor kinderen met uiteenlopende interesses, culturen, niveaus, individueel of in groepen.
Ook worden er regelmatig uitstapjes ondernomen in de omgeving, zoals naar het bos,  de speeltuin, vlindertuin of brengen we een bezoek bij een manege, de molen of  een interessant bedrijf dat bij het thema past.
 
 
WORKSHOPS VOOR KINDEREN
Onder de benaming BREAK~OUT (bovenbouw)  en FUN4KIDS (onderbouw) organiseert kinderopvang Mamaloe structureel workshops voor de kinderen in de buitenschoolse opvang. Er worden ieder schooljaar 3 verschillende workshops aangeboden.
BREAK~OUT bestaat uit maximaal 5 bijeenkomsten. Voor FUN4KIDS wordt er 3 keer een extra middagactiviteit georganiseerd. Ouders betalen hiervoor niets extra, want al deze activiteiten zijn in de prijs inbegrepen.
Dit schooljaar konden de kinderen zich inschrijven voor de workshop Vrolijke Snoeten (schminken), Deksels Lekker (koken) en HIP HOP (dansen).
 
Voor meer informatie:
Kinderopvang Mamaloe
Dorpsstraat 53
4661 HM Halsteren

0164 - 682662

Een inschrijfformulier kun u HIER  vinden