Sint Maartenschool Halsteren
Copyright © edageducatie Halsteren 2011
MR

*    MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Wettelijk is vastgesteld, dat iedere school een medezeggenschapsraad heeft.

De medezeggenschapsraad van de St. Maartenschool bestaat uit Marjos Kint, Kees Soeters, Wendy Nijman, Koen van Tilborg en Ton Matthijssen.

Onze belangrijkste taak is het bespreken van bestuurlijke zaken. We keuren deze wel of niet goed en/of we adviseren hierin.

De bestuurlijke zaken zijn onderwerpen als aanstellingen, ontslag, vakantieregelingen, samenstelling/wijziging/goedkeuring van het schoolplan en activiteitenvoorstellen.

Alle vergaderingen van de medezeggenschapsraad worden op school gehouden en zijn openbaar. De vergaderingen beginnen om 19:30 uur.

 

De data MR vergaderingen van het schooljaar 2010-2011:

Binnenkort bekend!!

 

Aanvang alle dagen 19.30 uur.